Гражданска отговорност – помощ за всеки шофьор на автомобил

Гражданска отговорност – помощ за всеки шофьор на автомобил

Гражданската отговорност е наложителна застраховка за коли и мотори. Текстът на гражданската отговорност гласи, че застрахователят, с който ще сключим застраховката ще компенсира , сумата, отредена за щети , дело на застрахованото лице на други хора . Обезщетението на гражданската отговорност предвижда както имуществени , така и невидими повреди или незачитане на задълженията на виновното лице .

Какви заплахи обхваща гражданската отговорност?

– обезателна застраховка „Гражданска отговорност“ на притежателите , при която Застрахователят се ангажира да осигури отговорността на Застрахования за породените от собственика повреди на трети лица , създадени по време на управлението на кола до предвидените в Кодекса за застраховане суми .

Трети лица са всички физически лица , които във времето на произшествието , са били в моторното превозно средство , притежаващо застраховка гражданска отговорност. Ако по време на инцидента пътуващите в превозното средство са над броя на пасажерите , вписани в гражданската отговорност, то сумата на обезщетенията ще намалеят съответно и ще бъдат разпределени по равно между пострадалите . Сумата , която се дава като компенсация на гражданската отговорност, не трябва да превишава общата застрахователна стойност на местата в моторното превозно средство.

– застраховка „Злополука на лицата в превозните средства”, която дава покритие на шофьорското място или за всички седящи места в моторното превозно средство . Застраховката, не като гражданската отговорност, е валидна на територията на цял свят и може да се добави по искане на клиента .

Видове  гражданска отговорност 1
Видове гражданска отговорност

По каква причина гражданската отговорност е неразделна част от документите на автомобила на територията на страната ?

Шофирането на коли върви заедно с безброй несигурности, които се създават на пътя. Ето защо законът в страната изисква всички собственици и водачи на автомобили да разполагат с платена гражданска отговорност. Тази застраховка – гражданска отговорност се прилага в много страни , като във всяка държава може да има разминавания и да вписва различни параграфи . На територията на страната , автомобилите , записани в страната и се използват редовно, е необходимо да разполагат с заплатена застраховка гражданска отговорност.

Защо е необходима гражданската отговорност?

– по желание за сключване на застрахователен комплект [гражданска отговорност и злополука на пасажерите в колата ] си осигурявате спокойствие, че като изключим отговорността за виновни причинени вреди на останалите пътници, при възникнало събитие ще получат материално възмездие водача и другите пасажери в застрахованото моторно превозно средство ;

– възможност за изготвяне в реално време, чрез онлайн платформа за попълване и плащане на документи за гражданска отговорност;

– възможност за доставка на Вашата полица застраховката гражданска отговорност на даден от потребителя адрес;

– възможност за разглеждане на увреденото моторно превозно средство , застраховано с гражданска отговорност, на адрес записан от клиента.

Избери твоята гражданска отговорност 2
Избери твоята гражданска отговорност

Територия на валидност на гражданската отговорност

Застрахователното споразумение за необходимата застраховка “гражданска отговорност” на собствениците на автомобили е в сила на българска територия, в границите на всички държави-членки на Съюза и Икономическата общност , така и в границите на Сърбия, Швейцария и Андора.

Кой трябва да сключи гражданска отговорност?

Гражданската отговорност е застраховка, която се сключва както от всеки гражданин , така и от фирми и компании . Също така , тя може да бъде сключена самостоятелно или съвместно с избирателната застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“.

Гражданска отговорност за неизползвани превозни средства

Според Кодекса за застраховането, гражданската отговорност е наложителна за всички превозни средства, регистрирани в България и не са отписани от движение. Наредбата е в сила и за титулярите, които не употребяват колите , но все още съхраняват номерата и удостоверенията. Те отново е редно да имат платена застраховка гражданска отговорност. По тази причина нашият екип Ви съветваме да не изоставяте детайлите , защото невниманието и неизпълнението на Кодекса за застраховането е възможно да породи неудобства . Според Кодекса, притежателите на леки и тежкотоварни автомобили, които нямат задължителната гражданска отговорност, може да се наложи да си платят . Санкциите , заради липсата на гражданска отговорност са в диапазон от 400 до 600 лева за физически лица, а за юридически – от 2000 до 5000 лева.

Видове  гражданска отговорност 3
Видове гражданска отговорност

Какво трябва да знаете при взимане на гражданска отговорност?

Самата гражданска отговорност се сключва за падеж от 12 месеца от датата на сключване. Сумата за гражданската отговорност може да се изплати наведнъж, или разсрочено на 2 или 4 вноски.

Спрете се на сигурен партньор за вашата застраховка гражданска отговорност

Доверете се на нашата застраховка гражданска отговорност, за да сте спокойни във всяко пътешествие . Нашата компания е партньор на шофьорите в в страната, като нашите застраховки гражданска отговорност гарантират сигурност на хилядите застраховани клиенти. Освен нашата гражданска отговорност, разгледайте още :

Оферта за  гражданска отговорност 4
Оферта за гражданска отговорност
Перфектната  гражданска отговорност 5
Перфектната гражданска отговорност
Нашите оферти за  гражданска отговорност 6
Нашите оферти за гражданска отговорност
Открий най-добрата  гражданска отговорност 7
Открий най-добрата гражданска отговорност
Перфектната  гражданска отговорност 8
Перфектната гражданска отговорност
Изгодна  гражданска отговорност 9
Изгодна гражданска отговорност

Какви заплахи обхваща гражданската отговорност?
По каква причина гражданската отговорност е неразделна част от документите на автомобила на територията на страната ?
Защо е необходима гражданската отговорност?
Територия на валидност на гражданската отговорност
Кой трябва да сключи гражданска отговорност?
Гражданска отговорност за неизползвани превозни средства
Какво трябва да знаете при взимане на гражданска отговорност?
Спрете се на сигурен партньор за вашата застраховка гражданска отговорност

COMMENTS